soalan lazim| hubungi kami2| aduan2| petalaman3

Note: Only Available in Malay version.

 • Title Download
  Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2022 - Garis Panduan Pengurusan Dan Operasi Balai Pemeriksaan Hutan (BPH) Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
  Pekeliling KPPSM Bil 2 Tahun 2022 - Garis Panduan Pembalakan Kurang Impak Di Semenanjung Malaysia (Kemaskini 2020) - Click Here for the Full Guidelines
  Pekeliling KPPSM Bil 3 Tahun 2022 - Garis Panduan Melanjutkan Pelajaran Ke Institut Pengajian Tinggi Atau Mana-Mana Institut Pengajian Awam Secara Sepenuh Masa Dan Separuh Masa
 • Title Download
  Pekeliling KPPSM Bil 2 Tahun 2021 - Garis Panduan Kemasukan Pelatih Ke Institut Latihan Perhutanan (FORTRAIN), Bahagian Latihan Perhutanan (BLP), Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia Bagi Pengajaran Dan Pembelajaran (PdP) Secara Bersemuka
 • Title Download
  Pekeliling KPPSM Bil 27 Tahun 2020 - PKP Bil 27 2020 Proses Kerja Tanaman Kawasan Lapang Secara Jabatan
  Pekeliling KPPSM Bil 26 Tahun 2020 - PKP Bil 26 2020 Proses Kerja Tanaman Mengaya Secara Kotrak
  Pekeliling KPPSM Bil 25 Tahun 2020 - PKP Bil 25 2020 Proses Kerja Tanaman Mengaya Secara Jabatan
  Pekeliling KPPSM Bil 24 Tahun 2020 - PKP Bil 24 2020 Proses Kerja Inventori Post-F Secara Kontrak
  Pekeliling KPPSM Bil 23 Tahun 2020 - PKP Bil 23 2020 Proses Kerja Inventori Post-F Secara Jabatan dan Penentuan Rawatan Silvikultur
  Pekeliling KPPSM Bil 22 Tahun 2020 - PKP Bil 22 2020 Proses Kerja Taksiran Cukai di Balai Pemeriksa Hutan
  Pekeliling KPPSM Bil 21 Tahun 2020 - PKP Bil 21 Proses Kerja Laporan Penutup Pengusahasilan HSK, Tanah Kerajaan dan Tanah Milik
  Pekeliling KPPSM Bil 20 Tahun 2020 - PKP Bil 20 Proses Kerja Pemantauan Kemajuan Penghasilan HSK, Tanah Kerajaaan da Tanah Milik
  Pekeliling KPPSM Bil 19 Tahun 2020 - PKP Bil 19 Proses Kerja Inventori Pre-F Secara Kontrak (Sebutharga) dan Penentuan Had Batas Tebangan
  Pekeliling KPPSM Bil 18 Tahun 2020 - PKP Bil 18 2020 Proses Kerja Inventori Pre-F Oleh Pelesen Secara Kontrak dan Penentuan Had Batas Tebangan
  Pekeliling KPPSM Bil 17 Tahun 2020 - PKP Bil 17 2020 Proses Kerja Inventori Pre-F Secara Jabatan dan Penentuan Had Batas Tebangan
  Pekeliling KPPSM Bil 16 Tahun 2020 - PKP Bil 16 2020 Proses Kerja Penandaan Pokok Secara Kontrak (Sebutharga)
  Pekeliling KPPSM Bil 15 Tahun 2020 - PKP Bil 15 2020 Proses Kerja Penandaan Pokok Oleh Pelesen Secara Kontrak
  Pekeliling KPPSM Bil 14 Tahun 2020 - PKP Bil 14 2020 Proses Kerja Penandaan Pokok Secara Jabatan
  Pekeliling KPPSM Bil 13 Tahun 2020 - PKP Bil 13 2020 Proses Kerja Penandaan Sempadan Kerja Kontrak atau Jurukur Berlesen
  Pekeliling KPPSM Bil 12 Tahun 2020 - PKP Bil 12 2020 Proses Kerja Penandaan Sempadan Secara Jabatan
  Pekeliling KPPSM Bil 11 Tahun 2020 - PKP Bil 11 2020 Proses Kerja Permohonan Hasil Utama Hutan dari HSK dan Tanah Kerajaan
  Pekeliling KPPSM Bil 10 Tahun 2020 - PKP Bil 10 2020 Proses Kerja Permohonan Pindah Hasil Utama Hutan dari Tanah Milik
  Pekeliling KPPSM Bil 9 Tahun 2020 - PKP Bil 9 2020 Proses Kerja Permohonan Hasil Kecil Hutan dari HSK dan Tanah Kerajaan
  Pekeliling KPPSM Bil 8 Tahun 2020 - PKP Bil 8 2020 Proses Kerja Penetapan dan Pemantauan CTT
  Pekeliling KPPSM Bil 7 Tahun 2020 - Garis Panduan Pengurusan Pembukaan Semula Kursus Sijil Perhutanan Renjer Hutan (SPRH) Dan Sijil Perhutanan Pengawas Hutan (SPPH) Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
  Pekeliling KPPSM Bil 6 Tahun 2020 - Garis Panduan Pelaksanaan Peperiksaan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
  Pekeliling KPPSM Bil 5 Tahun 2020 - Garis Panduan Pelaksanaan Pelan Operasi Latihan (POL) Anjuran Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
  Pekeliling KPPSM Bil 4 Tahun 2020 - Garis Panduan Pemuatan Dan Pengangkutan Kayu Balak
  Pekeliling KPPSM Bil 3 Tahun 2020 - Tatacara Pengendalian Kes
  Pekeliling KPPSM Bil 2 Tahun 2020 - Tatacara Siasatan
  Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2020 - Tatacara Pengumpulan Sampel Kayu Di Tempat Kejadian Kesalahan Hutan Untuk Analisa Pengecaman Kayu Melalui Kaedah Deoxyribonucleic Acid (DNA)
 • Title Download
  Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2019 - Garis Panduan Pelucuthakan Dan Pelupusan Benda Yang Disita [Alat Pengangkutan (Darat)] Oleh Jabatan Perhutanan Negeri Di Semenanjung Malaysia
  Pekeliling KPPSM Bil 2 Tahun 2019 - Peraturan Dan Tatacara Pemakaian Pakaian Seragam Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia 2019
 • Title Download
  Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2018 - Panduan Penyediaan Rancangan Pengurusan Hutan Paya Gambut Bagi Negeri-Negeri Di Semenanjung Malaysia
  Pekeliling KPPSM Bil 2 Tahun 2018 -Sukatan Peperiksaan Khas Untuk Pembantu Operasi Dan Pembantu Awam Memasuki Skim Perkhidmatan Pengawas Hutan Gred G19 Di Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
  Pekeliling KPPSM Bil 3 Tahun 2018 - Polisi Perkongsian Dan Penyebaran Maklumat Data Geospatial Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
 • Title Download
  Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2016 - Panduan Amalan Baik Hutan (Good Forest Practices) Untuk Pengusahasilan Kayu Kayan Tanah Kerajaan
  Pekeliling KPPSM Bil 4 Tahun 2016 - Panduan Pengkompaunan Kesalahan Industri Berasas Kayu Di Semenanjung Malaysia
 • Title Download
  Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2015 - Panduan Penyediaan Papan Tanda dan Plet Sempadan Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Semenanjung Malaysia
  Pekeliling KPPSM Bil 2 Tahun 2015 - Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kawasan Hutan Tadahan Air dalam Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Semenanjung Malaysia
  Pekeliling KPPSM Bil 3 Tahun 2015 - Panduan Penubuhan Pengurusan Kawasan Hutan Bagi Maksud-Maksud Persekutuan (HMP) dalam Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Semenanjung Malaysia
  Pekeliling KPPSM Bil 4 Tahun 2015 - Panduan Penubuhan Pengurusan Kawasan Hutan Tebus-Guna Tanah dalam Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Semenanjung Malaysia
  Pekeliling KPPSM Bil 5 Tahun 2015 - Panduan Penubuhan Pengurusan Kawasan Hutan Perlindungan Tanah dalam Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Semenanjung Malaysia
  Pekeliling KPPSM Bil 6 Tahun 2015 - Panduan Penubuhan Pengurusan Kawasan Hutan Pelajaran dalam Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Semenanjung Malaysia
  Pekeliling KPPSM Bil 7 Tahun 2015 - Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kawasan Hutan Kawalan Banjir dalam Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Semenanjung Malaysia
  Pekeliling KPPSM Bil 8 Tahun 2015 - Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kawasan Hutan Mempunyai Nilai Pemeliharaan Yang Tinggi (HCVF) dalam Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Semenanjung Malaysia
  Pekeliling KPPSM Bil 9 Tahun 2015 - Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan Subjek Jabatan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
  Pekeliling KPPSM Bil 10 Tahun 2015 - Panduan Pemantauan Kualiti Air Sungai Dalam Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Semenanjung Malaysia
  Pekeliling KPPSM Bil 11 tahun 2015 - Garis Panduan Pengurusan Pasukan Penyelamat Perhutanan
 • Title Download
  Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2014 - Polisi Perkongsian dan Penyebaran Maklumat Geospatial JPSM
  Pekeliling KPPSM Bil 2 Tahun 2014 - Tatacara Pengurusan Aduan Awam Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
  Pekeliling KPPSM Bil 3 Tahun 2014 - Peraturan Memotong Akar/ Pepanjat (CL) Dan Pemusnahan Bertam
  Pekeliling KPPSM Bil 4 Tahun 2014 - Garis Panduan Jalan Hutan 2010 Pindaan 2013
  Pekeliling KPPSM Bil 5 Tahun 2014 - Penetapan Kelebaran Zon Penampan Mengikut Fungsi Hutan Simpanan Kekal (HSK)
 • Title Download
  Pekeliling KPPSM Bil 8 Tahun 2013 - Tatacara Pengurusan dan Pengendalian Tukul Tanda Jabatan Perhutanan Negeri Semenanjung Malaysia
  Pekeliling KPPSM Bil 7 Tahun 2013 - Polisi E-mel JPSM (Pindaan September 2015)
  Pekeliling KPPSM Bil 6 Tahun 2013 - Panduan Penubuhan Hutan Pelajaran
  Pekeliling KPPSM Bil 5 Tahun 2013 - Panduan Penubuhan Hutan Perlindungan Hidupan Liar
  Pekeliling KPPSM Bil 3 Tahun 2013 - Penjenisan Kilang Papan & Kilang Kerja Kayu/Perabot & Syarat - Syarat Pembinaannya
  Pekeliling KPPSM Bil 2 Tahun 2013 - Garis Panduan Menentukan Kawasan Tanah Kerajaan Yang Sesuai Diwartakan Sebagai Hutan Simpanan Kekal
  Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2013 - Panduan Penubuhan dan Penyelenggaraan Hutan Simpan Dara
 • Title Download
  Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2011 - Panduan Pengendalian Kertas Siasatan
  Pekeliling KPPSM Bil 2 Tahun 2011 - Prosedur Pengeluaran Kayu Hutan Berkuantiti Kecil dan Kayu Pokok Tanaman Buah-Buahan / Pertanian Dari Kawasan Tanah Bermilik Dan Kayu Dari Pokok Tepi Jalan / lebuhraya dan Dalam Kawasan Taman
  Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2011 - Garis Panduan Pelesenan Pengusahasilan Dan Pemprosesan Kayu Karas / Gaharu Di Semenanjung Malaysia
 • Title Download
  Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2009 - Garis Panduan Tatacara Pendaftaran Penggunaan Gergaji Berantai Dalam Kawasan Lesen Pengusahasilan Hutan
 • Title Download
  Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 1996 - Peraturan Menggelang Pokok dan Memotong Akar / Pepanjat (GCL)

Contact Us

Forestry Department of Peninsular Malaysia Headquarters,
Jalan Sultan Salahuddin,
50660 Kuala Lumpur
Phone. No: 603-26164488
Fax: 603-26925657
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visitor Counter

Today 2948

Yesterday 19216

Week 112609

Month 175909

All 5024467