soalan lazim| hubungi kami2| aduan2| petalaman3

Note: Only Available in Malay version.

 • Title Download
  Pekeliling KPPSM Bil 27 Tahun 2020 - PKP Bil 27 2020 Proses Kerja Tanaman Kawasan Lapang Secara Jabatan
  Pekeliling KPPSM Bil 26 Tahun 2020 - PKP Bil 26 2020 Proses Kerja Tanaman Mengaya Secara Kotrak
  Pekeliling KPPSM Bil 25 Tahun 2020 - PKP Bil 25 2020 Proses Kerja Tanaman Mengaya Secara Jabatan
  Pekeliling KPPSM Bil 24 Tahun 2020 - PKP Bil 24 2020 Proses Kerja Inventori Post-F Secara Kontrak
  Pekeliling KPPSM Bil 23 Tahun 2020 - PKP Bil 23 2020 Proses Kerja Inventori Post-F Secara Jabatan dan Penentuan Rawatan Silvikultur
  Pekeliling KPPSM Bil 22 Tahun 2020 - PKP Bil 22 2020 Proses Kerja nTaksiran Cukai di Balai Pemeriksa Hutan
  Pekeliling KPPSM Bil 21 Tahun 2020 - PKP Bil 21 Proses Kerja Laporan Penutup Pengusahasilan HSK, Tanah Kerajaan dan Tanah Milik
  Pekeliling KPPSM Bil 20 Tahun 2020 - PKP Bil 20 Proses Kerja Pemantauan Kemajuan Penghasilan HSK, Tanak Kerajaaan da Tanah Milik
  Pekeliling KPPSM Bil 19 Tahun 2020 - PKP Bil 19 Proses Kerja Inventori Pre-F Secara Kontrak (Sebutharga) dan Penentuan Had Batas Tebangan
  Pekeliling KPPSM Bil 18 Tahun 2020 - PKP Bil 18 2020 Proses Kerja Inventori Pre-F Oleh Pelesen Secara Kontrak dan Penentuan Had Batas Tebangan
  Pekeliling KPPSM Bil 17 Tahun 2020 - PKP Bil 17 2020 Proses Kerja Inventori Pre-F Secara Jabatan dan Penentuan Had Batas Tebangan
  Pekeliling KPPSM Bil 16 Tahun 2020 - PKP Bil 16 2020 Proses Kerja Penandaan Pokok Secara Kontrak (Sebutharga)
  Pekeliling KPPSM Bil 15 Tahun 2020 - PKP Bil 15 2020 Proses Kerja Penandaan Pokok Oleh Pelesen Secara Kontrak
  Pekeliling KPPSM Bil 14 Tahun 2020 - PKP Bil 14 2020 Proses Kerja Penandaan Pokok Secara Jabatan
  Pekeliling KPPSM Bil 13 Tahun 2020 - PKP Bil 13 2020 Proses Kerja Penandaan Sempadan Kerja Kontrak atau Jurukur Berlesen
  Pekeliling KPPSM Bil 12 Tahun 2020 - PKP Bil 12 2020 Proses Kerja Penandaan Sempadan Secara Jabatan
  Pekeliling KPPSM Bil 11 Tahun 2020 - PKP Bil 11 2020 Proses Kerja Permohonan Hasil Utama Hutan dari HSK dan Tanah Kerajaan
  Pekeliling KPPSM Bil 10 Tahun 2020 - PKP Bil 10 2020 Proses Kerja Permohonan Pindah Hasil Utama Hutan dari Tanah Milik
  Pekeliling KPPSM Bil 9 Tahun 2020 - PKP Bil 9 2020 Proses Kerja Permohonan Hasil Kecil Hutan dari HSK dan Tanah Kerajaan
  Pekeliling KPPSM Bil 8 Tahun 2020 - PKP Bil 8 2020 Proses Kerja Penetapan dan Pemantauan CTT
  Pekeliling KPPSM Bil 7 Tahun 2020 - Garis Panduan Pengurusan Pembukaan Semula Kursus Sijil Perhutanan Renjer Hutan (SPRH) Dan Sijil Perhutanan Pengawas Hutan (SPPH) Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
  Pekeliling KPPSM Bil 6 Tahun 2020 - Garis Panduan Pelaksanaan Peperiksaan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
  Pekeliling KPPSM Bil 5 Tahun 2020 - Garis Panduan Pelaksanaan Pelan Operasi Latihan (POL) Anjuran Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
 • Title Download
  Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2018 - Panduan Penyediaan Rancangan Pengurusan Hutan Paya Gambut Bagi Negeri-Negeri Di Semenanjung Malaysia
  Pekeliling KPPSM Bil 2 Tahun 2018 -Sukatan Peperiksaan Khas Untuk Pembantu Operasi Dan Pembantu Awam Memasuki Skim Perkhidmatan Pengawas Hutan Gred G19 Di Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
  Pekeliling KPPSM Bil 3 Tahun 2018 - Polisi Perkongsian Dan Penyebaran Maklumat Data Geospatial Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
 • Title Download
  Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2016 - Panduan Amalan Baik Hutan (Good Forest Practices) Untuk Pengusahasilan Kayu Kayan Tanah Kerajaan
  Pekeliling KPPSM Bil 4 Tahun 2016 - Panduan Pengkompaunan Kesalahan Industri Berasas Kayu Di Semenanjung Malaysia
 • Title Download
  Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2015 - Panduan Penyediaan Papan Tanda dan Plet Sempadan Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Semenanjung Malaysia
  Pekeliling KPPSM Bil 2 Tahun 2015 - Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kawasan Hutan Tadahan Air dalam Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Semenanjung Malaysia
  Pekeliling KPPSM Bil 3 Tahun 2015 - Panduan Penubuhan Pengurusan Kawasan Hutan Bagi Maksud-Maksud Persekutuan (HMP) dalam Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Semenanjung Malaysia
  Pekeliling KPPSM Bil 4 Tahun 2015 - Panduan Penubuhan Pengurusan Kawasan Hutan Tebus-Guna Tanah dalam Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Semenanjung Malaysia
  Pekeliling KPPSM Bil 5 Tahun 2015 - Panduan Penubuhan Pengurusan Kawasan Hutan Perlindungan Tanah dalam Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Semenanjung Malaysia
  Pekeliling KPPSM Bil 6 Tahun 2015 - Panduan Penubuhan Pengurusan Kawasan Hutan Pelajaran dalam Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Semenanjung Malaysia
  Pekeliling KPPSM Bil 7 Tahun 2015 - Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kawasan Hutan Kawalan Banjir dalam Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Semenanjung Malaysia
  Pekeliling KPPSM Bil 8 Tahun 2015 - Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kawasan Hutan Mempunyai Nilai Pemeliharaan Yang Tinggi (HCVF) dalam Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Semenanjung Malaysia
  Pekeliling KPPSM Bil 9 Tahun 2015 - Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan Subjek Jabatan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
  Pekeliling KPPSM Bil 10 Tahun 2015 - Panduan Pemantauan Kualiti Air Sungai Dalam Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Semenanjung Malaysia
  Pekeliling KPPSM Bil 11 tahun 2015 - Garis Panduan Pengurusan Pasukan Penyelamat Perhutanan
 • Title Download
  Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2014 - Polisi Perkongsian dan Penyebaran Maklumat Geospatial JPSM
  Pekeliling KPPSM Bil 2 Tahun 2014 - Tatacara Pengurusan Aduan Awam Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
  Pekeliling KPPSM Bil 3 Tahun 2014 - Peraturan Memotong Akar/ Pepanjat (CL) Dan Pemusnahan Bertam
  Pekeliling KPPSM Bil 4 Tahun 2014 - Garis Panduan Jalan Hutan 2010 Pindaan 2013
  Pekeliling KPPSM Bil 5 Tahun 2014 - Penetapan Kelebaran Zon Penampan Mengikut Fungsi Hutan Simpanan Kekal (HSK)
 • Title Download
  Pekeliling KPPSM Bil 8 Tahun 2013 - Tatacara Pengurusan dan Pengendalian Tukul Tanda Jabatan Perhutanan Negeri Semenanjung Malaysia
  Pekeliling KPPSM Bil 7 Tahun 2013 - Polisi E-mel JPSM (Pindaan September 2015)
  Pekeliling KPPSM Bil 6 Tahun 2013 - Panduan Penubuhan Hutan Pelajaran
  Pekeliling KPPSM Bil 5 Tahun 2013 - Panduan Penubuhan Hutan Perlindungan Hidupan Liar
  Pekeliling KPPSM Bil 3 Tahun 2013 - Penjenisan Kilang Papan & Kilang Kerja Kayu/Perabot & Syarat - Syarat Pembinaannya
  Pekeliling KPPSM Bil 2 Tahun 2013 - Garis Panduan Menentukan Kawasan Tanah Kerajaan Yang Sesuai Diwartakan Sebagai Hutan Simpanan Kekal
  Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2013 - Panduan Penubuhan dan Penyelenggaraan Hutan Simpan Dara
 • Title Download
  Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2011 - Panduan Pengendalian Kertas Siasatan
  Pekeliling KPPSM Bil 2 Tahun 2011 - Prosedur Pengeluaran Kayu Hutan Berkuantiti Kecil dan Kayu Pokok Tanaman Buah-Buahan / Pertanian Dari Kawasan Tanah Bermilik Dan Kayu Dari Pokok Tepi Jalan / lebuhraya dan Dalam Kawasan Taman
  Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2011 - Garis Panduan Pelesenan Pengusahasilan Dan Pemprosesan Kayu Karas / Gaharu Di Semenanjung Malaysia
 • Title Download
  Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2009 - Garis Panduan Tatacara Pendaftaran Penggunaan Gergaji Berantai Dalam Kawasan Lesen Pengusahasilan Hutan
 • Title Download
  Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 1996 - Peraturan Menggelang Pokok dan Memotong Akar / Pepanjat (GCL)

Contact Us

Forestry Department of Peninsular Malaysia Headquarters,
Jalan Sultan Salahuddin,
50660 Kuala Lumpur
Phone. No: 603-26164488
Fax: 603-26925657
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visitor Counter

Today 206

Yesterday 1658

Week 5117

Month 31894

All 1578655

Polls

Your opinion about the new Web site JPSM

Very Good - 43.5%
Good - 43.5%

Total votes: 23
The voting for this poll has ended on: September 17, 2017