soalan lazim2| hubungi kami2| aduan2| petalaman3
 • Jenis Kawasan Juta Hektar (ha)
  Keluasan Semenanjung Malaysia 13.18
  Kawasan Berhutan 5.72
  Kawasan Tidak Berhutan 7.45
   
  Hutan Simpanan Kekal 4.85
  Cadangan Hutan Simpanan Kekal 0.09
   
  Hutan Simpanan Kekal Mengikut Jenis Hutan  
  Hutan Darat 4.41
  Hutan Paya Gambut 0.21
  Hutan Paya Laut 0.09
  Ladang Hutan 0.14
  Peratusan daripada Kawasan Berhutan 84.79%
   
  Hutan Tanah Kerajaan 0.27
  Hutan Taman Hidupan Liar 0.51
  Lain-lain Rizab Berhutan 0.00
   
  Hutan Simpanan Kekal Mengikut Fungsi  
  Hutan Perlindungan 1.93
  Hutan Pengeluaran 2.92

   

  Pengeluaran Juta Meter Padu (m3)
  Kayu Balak 2.78
  Kayu Gergaji 2.31
  Papan Lapis 0.22
  Venir 0.09
  Kayu Kumai 0.17

   

   

   

 • Jenis Kawasan Juta Hektar (ha)
  Keluasan Semenanjung Malaysia 13.18
  Kawasan Berhutan 5.73
  Kawasan Tidak Berhutan 7.45
   
  Hutan Simpanan Kekal 4.85
  Cadangan Hutan Simpanan Kekal 0.09
   
  Hutan Simpanan Kekal Mengikut Jenis Hutan  
  Hutan Darat 4.43
  Hutan Paya Gambut 0.21
  Hutan Paya Laut 0.09
  Ladang Hutan 0.12
  Peratusan daripada Kawasan Berhutan 84.66%
   
  Hutan Tanah Kerajaan 0.27
  Hutan Taman Hidupan Liar 0.51
  Lain-lain Rizab Berhutan 0.00
   
  Hutan Simpanan Kekal Mengikut Fungsi  
  Hutan Perlindungan 1.93
  Hutan Pengeluaran 2.92

   

  Pengeluaran Juta Meter Padu (m3)
  Kayu Balak 2.11
  Kayu Gergaji 1.44
  Papan Lapis 0.25
  Venir 0.08
  Kayu Kumai 0.15

   

   

   

 • Jenis Kawasan Juta Hektar (ha)
  Keluasan Semenanjung Malaysia 13.22
  Kawasan Berhutan 5.69
  Kawasan Tidak Berhutan 7.53
   
  Hutan Simpanan Kekal 4.81
  Cadangan Hutan Simpanan Kekal 0.09
   
  Hutan Simpanan Kekal Mengikut Jenis Hutan  
  Hutan Darat 4.34
  Hutan Paya Gambut 0.25
  Hutan Paya Laut 0.09
  Ladang Hutan 0.12
  Peratusan daripada Kawasan Berhutan 84.40%
   
  Hutan Tanah Kerajaan 0.28
  Hutan Taman Hidupan Liar 0.51
  Lain-lain Rizab Berhutan 0.00
   
  Hutan Simpanan Kekal Mengikut Fungsi  
  Hutan Perlindungan 1.84
  Hutan Pengeluaran 2.97

   

  Pengeluaran Juta Meter Padu (m3)
  Kayu Balak 2.22
  Kayu Gergaji 1.78
  Papan Lapis 0.29
  Venir 0.08
  Kayu Kumai 0.16

   

   

   

 • Jenis Kawasan Juta Hektar (ha)
  Keluasan Semenanjung Malaysia 13.21
  Kawasan Berhutan 5.73
  Kawasan Tidak Berhutan 7.48
   
  Hutan Simpanan Kekal 4.81
  Cadangan Hutan Simpanan Kekal 0.09
   
  Hutan Simpanan Kekal Mengikut Jenis Hutan
  Hutan Darat 4.35
  Hutan Paya Gambut 0.25
  Hutan Paya Laut 0.09
  Ladang Hutan 0.12
  Peratusan daripada Kawasan Berhutan 83.92%
   
  Hutan Tanah Kerajaan 0.24
  Hutan Taman Hidupan Liar 0.58
  Lain-lain Rizab Berhutan 0.00
   
  Hutan Simpanan Kekal Mengikut Fungsi
  Hutan Perlindungan 1.83
  Hutan Pengeluaran 2.98

   

  Pengeluaran Juta Meter Padu (m3)
  Kayu Balak 3.91
  Kayu Gergaji 2.67
  Papan Lapis 0.37
  Venir 0.09
  Kayu Kumai 0.19

   

   

   

 • Jenis Kawasan Juta Hektar (ha)
  Keluasan Semenanjung Malaysia 13.21
  Kawasan Berhutan 5.76
  Kawasan Tidak Berhutan 7.45
   
  Hutan Simpanan Kekal 4.80
  Cadangan Hutan Simpanan Kekal 0.12
   
  Hutan Simpanan Kekal Mengikut Jenis Hutan
  Hutan Darat 4.34
  Hutan Paya Gambut 0.25
  Hutan Paya Laut 0.09
  Ladang Hutan 0.12
  Peratusan daripada Kawasan Berhutan 83.42%
   
  Hutan Tanah Kerajaan 0.25
  Hutan Taman Hidupan Liar 0.59
  Lain-lain Rizab Berhutan 0.00
   
  Hutan Simpanan Kekal Mengikut Fungsi
  Hutan Perlindungan 1.83
  Hutan Pengeluaran 2.98

   

  Pengeluaran Juta Meter Padu (m3)
  Kayu Balak 4.19
  Kayu Gergaji 2.71
  Papan Lapis 0.44
  Venir 0.14
  Kayu Kumai 0.08

   

   

   

 • Jenis Kawasan Juta Hektar (ha)
  Keluasan Semenanjung Malaysia 13.21
  Kawasan Berhutan 5.77
  Kawasan Tidak Berhutan 7.44
   
  Hutan Simpanan Kekal 4.81
  Cadangan Hutan Simpanan Kekal 0.11
   
  Hutan Simpanan Kekal Mengikut Jenis Hutan
  Hutan Darat 4.07
  Hutan Paya Gambut 0.25
  Hutan Paya Laut 0.09
  Ladang Hutan 0.40
  Peratusan daripada Kawasan Berhutan 83.44%
   
  Hutan Tanah Kerajaan 0.26
  Hutan Taman Hidupan Liar 0.59
   
  Hutan Simpanan Kekal Mengikut Fungsi
  Hutan Perlindungan 1.82
  Hutan Pengeluaran 2.99

   

  Pengeluaran Juta Meter Padu (m3)
  Kayu Balak 3.81
  Kayu Gergaji 2.45
  Papan Lapis 0.44
  Venir 0.14
  Kayu Kumai 0.09

   

   

   

 •   Juta Hektar (ha)
  Keluasan Semenanjung Malaysia 13.18
  Kawasan Berhutan 5.77
  Kawasan Tidak Berhutan 7.41
   
  Hutan Simpanan Kekal 4.92
  Hutan Darat 4.16
  Hutan Paya Gambut 0.25
  Hutan Paya Laut 0.11
  Ladang Hutan 0.40
  Peratusan daripada Kawasan Berhutan 85.29
   
  Hutan Tanah Kerajaan 0.26
  Taman Negara dan Taman Hidupan Liar 0.59
   
  Hutan Simpanan Kekal Mengikut Fungsi  
  Hutan Perlindungan 1.83
  Hutan Pengeluaran 2.99

   

  Pengeluaran Juta Meter Padu (m3)
  Kayu Balak 4.45
  Kayu Gergaji 2.48
  Papan Lapis 0.36
  Kayu Kumai 0.07

   

   

   

 •   Juta Hektar (ha)
  Keluasan Semenanjung Malaysia 13.18
  Kawasan Berhutan 5.78
  Kawasan Tidak Berhutan 7.40
   
  Hutan Simpanan Kekal 4.91
  Hutan Darat 4.17
  Hutan Paya Gambut 0.25
  Hutan Paya Laut 0.10
  Ladang Hutan 0.39
  Peratusan daripada Kawasan Berhutan 84.95
   
  Hutan Tanah Kerajaan 0.28
  Taman Negara dan Taman Hidupan Liar 0.59
   
  Hutan Simpanan Kekal Mengikut Fungsi  
  Hutan Perlindungan 1.91
  Hutan Pengeluaran 3.01

   

  Pengeluaran Juta Meter Padu (m3)
  Kayu Balak 4.34
  Kayu Gergaji 2.51
  Papan Lapis 0.43
  Kayu Kumai 0.08

   

   

   

 •   Juta Hektar (ha)
  Keluasan Semenanjung Malaysia 13.18
  Kawasan Berhutan 5.80
  Kawasan Tidak Berhutan 7.38
   
  Hutan Simpanan Kekal 4.93
  Hutan Darat 4.18
  Hutan Paya Gambut 0.25
  Hutan Paya Laut 0.11
  Ladang Hutan 0.39
  Peratusan daripada Kawasan Berhutan 85.02
   
  Hutan Tanah Kerajaan 0.28
  Taman Negara dan Taman Hidupan Liar 0.59
   
  Hutan Simpanan Kekal Mengikut Fungsi  
  Hutan Perlindungan 1.92
  Hutan Pengeluaran 3.02

   

  Pengeluaran Juta Meter Padu (m3)
  Kayu Balak 4.11
  Kayu Gergaji 2.46
  Papan Lapis 0.38
  Kayu Kumai 0.10

   

   

   

 •   Juta Hektar (ha)
  Keluasan Semenanjung Malaysia 13.18
  Kawasan Berhutan 5.83
  Kawasan Tidak Berhutan 7.35
   
  Hutan Simpanan Kekal 4.94
  Hutan Darat 4.26
  Hutan Paya Gambut 0.26
  Hutan Paya Laut 0.10
  Ladang Hutan 0.32
  Peratusan daripada Kawasan Berhutan 84.74
   
  Hutan Tanah Kerajaan 0.30
  Taman Negara dan Taman Hidupan Liar 0.59
   
  Hutan Simpanan Kekal Mengikut Fungsi  
  Hutan Perlindungan 1.95
  Hutan Pengeluaran 2.98

   

  Pengeluaran Juta Meter Padu (m3)
  Kayu Balak 4.08
  Kayu Gergaji 2.50
  Papan Lapis 0.38
  Kayu Kumai 0.08

   

 •   Juta Hektar (ha)
  Keluasan Semenanjung Malaysia 13.18
  Kawasan Berhutan 5.79
  Kawasan Tidak Berhutan 7.39
   
  Hutan Simpanan Kekal 4.89
  Hutan Darat 4.35
  Hutan Paya Gambut 0.24
  Hutan Paya Laut 0.10
  Ladang Hutan 0.20
  Peratusan daripada Kawasan Berhutan 84.46
   
  Hutan Tanah Kerajaan 0.30
  Taman Negara dan Taman Hidupan Liar 0.59
   
  Hutan Simpanan Kekal Mengikut Fungsi  
  Hutan Perlindungan 1.99
  Hutan Pengeluaran 2.92

   

  Pengeluaran Juta Meter Padu (m3)
  Kayu Balak 4.47
  Kayu Gergaji 2.79
  Papan Lapis 0.42
  Kayu Kumai 0.24

   

 •   Juta Hektar (ha)
  Keluasan Semenanjung Malaysia 13.18
  Kawasan Berhutan 5.81
  Kawasan Tidak Berhutan 7.37
   
  Hutan Simpanan Kekal 4.91
  Hutan Darat 4.39
  Hutan Paya Gambut 0.24
  Hutan Paya Laut 0.10
  Ladang Hutan 0.18
  Peratusan daripada Kawasan Berhutan 84.51
   
  Hutan Tanah Kerajaan 0.31
  Taman Negara dan Taman Hidupan Liar 0.59
   
  Hutan Simpanan Kekal Mengikut Fungsian Kegunaan  
  Hutan Perlindungan 1.99
  Hutan Pengeluaran 2.92

   

  Pengeluaran Juta Meter Padu (m3)
  Kayu Balak 4.17
  Kayu Gergaji 2.67
  Papan Lapis 0.40
  Kayu Kumai 0.24

Hubungi Kami

Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
Jalan Sultan Salahuddin,
50660 Kuala Lumpur
No. Tel: 603-26164488
No. Faks: 603-26925657
Emel: Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Statistik Pelawat

Hari Ini 290

Semalam 5534

Minggu Ini 290

Bulan Ini 73331

Keseluruhan 7858853