Note: Only Available in Malay version.

 • 2016

  MajutanJan Apr2016 2016 - Edisi Januari - April
  Nota Pengarang:
  Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Rasulullah S.A.W. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 1Malaysia, Salam 1NRE dan Salam 1JPSM. Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan rahmat dan izinNya sidang redaksi MAJUTAN telah berjaya menerbitkan Buletin MAJUTAN Edisi Januari hingga April 2016. Saya bagi pihak sidang redaksi MAJUTAN ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada semua warga kerja JPSM yang telah mengambil bahagian menyediakan artikel dan laporan untuk penerbitan edisi kali ini untuk dikongsi dengan semua pembaca warga jabatan. Di kesempatan ini juga saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada ahli Jawatankuasa sidang di atas dedikasi dan komitmen yang telah diberikan dalam merancang dan menjayakan penerbitan Majutan Edisi Januari-April 2016 ini. Sekian, terima kasih.
  2016 - Edisi September - Disember
  Nota Pengarang:
  Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Sejahtera. Pertamanya saya ingin memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan rahmat dan izinNya sidang redaksi telah berjaya menerbitkan Buletin MAJUTAN Edisi September hingga Disember 2016. Edisi kali ini memaparkan Program Restorasi, Tebus Guna dan Pemulihan Kawasan Hutan Terosot di Semenanjung Malaysia, hutan yang terosot akibat bencana alam dan penerokaan perlu segera dipulihara semula untuk meningkatkan kualitinya. Kempen-kempen Kesedaran Program Penghijauan serta Penanaman Pokok Bakau dan Spesies-spesies yang sesuai di Pesisiran Pantai, matlamat utama kempen diadakan adalah untuk menerapkan semangat cinta kepada alam semulajadi serta kesedaran masyarakat terhadap kepentingan hutan dalam kehidupan sejagat seterusnya melahirkan insan yang menghargai dan menyayangi hutan untuk generasi akan datang. Semua pencapaian dan aktiviti sepanjang bulan September hingga Disember 2016 telah memberi pengalaman berharga buat semua warga perhutanan samada di Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia mahupun di Jabatan Perhutanan Negeri Semenanjung Malaysia. Buletin MAJUTAN edisi ini padat dengan penyampaian berita dan peristiwa yang berinformatif. Artike-artikel terpilih dipaparkan untuk dikongsi bersama warga JPSM. Justeru itu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan penerbitan edisi ini, tidak lupa juga kepada Ahli Jawatankuasa Sidang Redaksi di atas dedikasi dan komitmen yang diberikan dalam merancang dan menjayakan penerbitan MAJUTAN edisi ini. Sekian, terima kasih.
 • 2015

  MajutanJan Apr2015 001 2015 - January- April Edition
  Editor's Note:
  Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan rahmat dan izin-Nya di atas kejayaan dan kesungguhan siding redaksi MAJUTAN yang telah berjaya menerbitkan Buletin MAJUTAN Edisi Januari hingga April 2015. Saya bagi pihak sidang redaksi MAJUTAN ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada semua warga kerja JPSM yang telah menulis artikel untuk penerbitan edisi ini. Buletin MAJUTAN Edisi Januari hingga April 2015 kembali lagi dengan penyampaian berita dan peristiwa yang penuh berinformasi. Dalam pada itu, program-program yang dirancang pada awal tahun 2015 telah berjaya diadakan dengan lancar hasil kerjasama semua warga kerja JPSM. Pelbagai artikel menarik yang terpilih dipaparkan untuk dikongsi bersama semua warga JPSM. Justeru itu, saya juga ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semuapihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan penerbitanini, tidak lupa juga saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada ahli Jawatankuasasidang redaksi di atas dedikasi dan komitmen yang telah diberikan dalam merancangdan menjayakan penerbitan Majutan edisi ini. Sekian, terima kasih.
  MajutanMeiOgos2015 001 2015 - May- August Edition
  Editor's Note:
  Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Sejahtera dan Salam satu JPSM. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izinNya dapat kita bertemu kembali di Buletin MAJUTAN Edisi Mei-Ogos tahun 2015. Buletin MAJUTAN Edisi Mei hingga Ogos terbitan Ke-2 pada tahun ini kembali lagi dengan penyampaian berita dan peristiwa yang penuh berinformasi untuk dikongsi dengan semua warga JPSM. Pelbagai aktiviti telah dilaksanakan di sepanjang Mei-Ogos tahun 2015 bagi menjayakan misi dan visi jabatan untuk menjadi Agensi Terunggul di dalam Pengurusan Hutan Tropika Secara Berkekalan. Pada 10 Ogos 2015 YBrs. Encik Borhanudin bin Arshad yang telah dilantik sebagai Timbalan Ketua Pengarah (Operasi & Teknikal) menggantikan YBhg. Dato’ Nik Mohd Shah bin Nik Mustafa yang telah besara wajib. JPSM juga telah berjaya mengadakan Sesi Konsultasi Akhir Bersama Dengan Pihak Berkepentingan Bagi Memuktamadkan Cadangan Dasar Perhutanan Negara (DPN) 2015 Peringkat JPSM pada 25 hingga 26 Ogos 2015 bertempat di The Everly Putrajaya. Harry Yong Akhir kata, saya merakamkan setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada kumpulan sidang redaksi MAJUTAN danpenyumbang artikel yang sama-sama terlibat di dalam proses penghasilan buletin ini.
 • 2014

  Buletin majutan JanuariApril 2014 001 2014 - Edisi Januari - April
  Editor's Note:
  Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan rahmat dan izinNya di atas kejayaan dan kesungguhan sidang redaksi MAJUTAN yang telah berjaya menerbitkan Buletin MAJUTAN Edisi Januari hingga April 2014. Saya bagi pihak sidang redaksi MAJUTAN ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada semua warga kerja yang telah menyumbangkan artikel untuk penerbitan edisi kali ini. Buletin MAJUTAN Edisi Januari hingga JPSM April 2014 kembali dengan penyampaian berita dan peristiwa yang penuh berinformasi. Programprogram yang dirancang pada awal tahun 2014 telah berjaya diadakan dengan lancar hasil kerjasama semua warga kerja JPSM yang mana artikel-artikel yang telah terpilih telah dimuatkan dalam MAJUTAN ini untuk dikongsi bersama semua warga JPSM. Akhir kata, izinkan saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan penerbitan ini, tidak lupa juga saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada ahli Jawatankuasa sidang di atas dedikasi dan komitmen yang telah diberikan dalam merancang dan menjayakan penerbitan Majutan Edisi Januari - April 2014 ini. Sekian, terima kasih.
  Buletin Majutan MeiOgos 2014 001 2014 - Edisi Mei - Ogos
  Editor's Note:
  Alhamdulillah, pertamanya saya amat bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wata’ala kerana dengan limpah dan iradahNya jua dapatlah kita bersua dalam Buletin MAJUTAN Edisi Mei-Ogos tahun 2014. Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada kumpulan sidang redaksi dan penyumbang artikel yang sama-sama terlibat di dalam proses penghasilan buletin ini. Justeru itu, Buletin MAJUTAN Edisi Mei hingga Ogos kembali lagi dengan penyampaian berita dan peristiwa yang penuh berinformasi dan boleh dimanfaatkan oleh para pembaca. Program-program yang dirancang telah berjaya diadakan dengan lancar hasil kerjasama semua warga kerja JPSM dan laporan dan artikel yang terpilih telah dimuatkan dalam MAJUTAN ini. Sesungguhnya dengan adanya penerbitan sebegini dapat memberi ruang kepada semua warga lebih proaktif dalam menyumbang artikel terkini untuk dikongsi bersama semua warga JPSM.

   

  Buletin MAJUTAN SeptDis2014 (1)
  2014 - Edisi September - Disember
  Editor's Note:
  Saya mengambil kesempatan ini untuk memanjatkankesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan rahmat dan izinNya Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM) telah berjaya menerbitkan Buletin MAJUTAN Edisi September - Disember 2014. Keluaran Buletin MAJUTAN kali ini memaparkan aktiviti-aktiviti yang telah dirancang dan dilaksanaan di peringkat Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (IPJPSM) dan Jabatan Perhutanan Negeri (JPN). Diharapkan  paparan berita dan artikel yang berinformasi ini dapat memberi maklumat kepada semua warga Jabatan, terutamanya aktiviti-aktiviti perhutanan yang telah berlangsung. Jesteru itu, pihak sidang akhbar redaksi ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyumbangkan laporan dan artikel bermanfaat ini dan diharap agar warga Jabatan akan terus menyokong dengan memberi sumbangan artikel dan informasi untul Buletin MAJUTAN edisi-edisi akan datang. Sekian, terima kasih.
 • 2013

  Buletin Majutan JanuariApril 2013 001 2013 - Edisi Januari - April
  Editor's Note:
  Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memanjatkan kesyukuran terhadap Ilahi di atas kejayaan dan kesungguhan sidang redaksi yang telah berjaya menerbitkan Buletin MAJUTAN Edisi Januari hingga April 2013. Saya juga ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada semua warga kerja JPSM yang telah menyumbang artikel untuk MAJUTAN edisi ini. Buletin MAJUTAN Edisi Januari hingga April 2013 kembali lagi dengan penyampaian berita dan peristiwa yang penuh berinformasi. Melangkah ke tahun baru 2013, warga JPSM telah melafaz ikrar serta dengan azam dan tekad yang baru supaya kita lebih berdaya maju dan proaktif dalam menjalankan tugas yang pastinya akan lebih mencabar. Program- program yang dirancang telah berjaya diadakan dengan lancar hasil kerjasama semua warga kerja JPSM dan ianya telah dimuatkan dalam MAJUTAN ini untuk dikongsi bersama semua warga JPSM.
  Buletin Majutan MeiOgos 2013 001 2013 - Edisi Mei - Ogos
  Editor's Note:
  Alhamdulillah, setinggi-tingi kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu Wata’ala kerana dengan limpah kurnia dan izin-Nya jua dapatlah kita bersua dalam Buletin MAJUTAN Edisi Mei-Ogos tahun 2013. Di kesempatan ini, saya merakamkan setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada kumpulan sidang redaksi dan penyumbang artikel yang sama-sama terlibat di dalam proses penghasilan buletin ini. Buletin MAJUTAN Edisi Mei hingga Ogos tahun 2013 merupakan terbitan Ke-2 pada tahun ini. Sejajar dengan itu, Buletin MAJUTAN Edisi Mei hingga Ogos kembali lagi dengan penyampaian berita dan peristiwa yang penuh berinformasi. Program- program yang dirancang telah berjaya diadakan dengan lancar hasil kerjasama semua warga kerja JPSM dan ianya telah dimuatkan dalam MAJUTAN ini. Sesunguhnya dengan adanya penerbitan sebegini dapat memberi ruang kepada semua warga lebih proaktif dalam menyumbang artikel terkini untuk dikongsi bersama semua warga JPSM. Harapan saya semoga ianya dapat memberi suntikan semangat baharu kepada semua warga JPSM supaya lebih cemerlang, gemilang di masa akan datang.
  Buletin Majutan SeptemberDisember 2013 001 2013 - Edisi September - Disember
  Editor's Note:
  Masa begitu pantas berlalu dan selamat bertemu kembali dalam keluaran Buletin MAJUTAN Edisi Ke-3. Alhamdulillah saya mengambil kesempatan ini untuk memanjatkan kesyukuran terhadap ilahi di atas kejayaan dan kesungguhan sidang redaksi yang telah berjaya menerbitkan Buletin MAJUTAN Edisi September-Disember 2013 yang merupakan edisi terakhir dan sebagai edisi penutup tirai tahun 2013. Keluaran Buletin MAJUTAN kali ini memaparkan aktiviti-aktiviti utama yang telah dirancang dan dilaksanakn oleh Jabatan di peringkat Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (IPJPSM) dan Jabatan Perhutanan Negeri (JPN). Dengan paparan berita dan artikel yang berinformasi ini diharap ia dapat memberi maklumat kepada semua warga Jabatan terutama mengenai aktiviti-aktiviti perhutanan di Semenanjung Malaysia. Kerjasama dan sokongan padu sepenuhnya oleh warga Jabatan adalah ditagih bagi melayari “Bahtera Hijau” ke arah kejayaan dan kewibawaan Jabatan ini bersama kepimpinan dan komitmen jitu oleh nakhoda yang mengetuai “Bahtera Hijau” ini. Akhir kata, pihak sidang redaksi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah menyumbangkan artikel bermanfaat ini dan diharap agar warga Jabatan akan terus menyokong dengan memberi sumbangan artikel dan informasi untuk Buletin MAJUTAN edisi akan datang bagi meningkatkan mutu buletin ini. Akhir kata, selamat membaca dan Sayangi Hutan!
 • 2012

  Buletin Majutan SeptemberDisember 2012 001 2012 - Edisi September - Disember
  Editor's Note:
  MAJUTAN Edisi September – Disember 2012 ini memaparkan peristiwa dan juga aktiviti yang telah dijalankan oleh Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (IPJPSM) dan juga Jabatan-Jabatan Perhutanan Negeri (JPN) sepanjang bulan September hingga Disember 2012. Antara peristiwa menarik yang terdapat dalam buletin edisi ini adalah Sambutan Hari Perhutanan Sedunia, Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, Ekspedisi Saintifik Tasik Pergau serta beberapa aktiviti-aktiviti lain. Saya bagi pihak sidang redaksi MAJUTAN, ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penerbitan Buletin MAJUTAN Edisi September – Disember 2012. Semoga pada edisi yang akan datang, warga kerja JPSM dapat menyumbang berita bagi meningkatkan kualiti buletin MAJUTAN yang menjadi wadah penyampaian berita yang berinformasi kepada warga kerja JPSM.
 • 2011

  Buletin Majutan JanuariApril 2013 001 2013 - Edisi Januari - April
  Editor's Note:
  Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memanjatkan kesyukuran terhadap Ilahi di atas kejayaan dan kesungguhan sidang redaksi yang telah berjaya menerbitkan Buletin MAJUTAN Edisi Januari hingga April 2013. Saya juga ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada semua warga kerja JPSM yang telah menyumbang artikel untuk MAJUTAN edisi ini. Buletin MAJUTAN Edisi Januari hingga April 2013 kembali lagi dengan penyampaian berita dan peristiwa yang penuh berinformasi. Melangkah ke tahun baru 2013, warga JPSM telah melafaz ikrar serta dengan azam dan tekad yang baru supaya kita lebih berdaya maju dan proaktif dalam menjalankan tugas yang pastinya akan lebih mencabar. Program- program yang dirancang telah berjaya diadakan dengan lancar hasil kerjasama semua warga kerja JPSM dan ianya telah dimuatkan dalam MAJUTAN ini untuk dikongsi bersama semua warga JPSM.
  Buletin Majutan MeiOgos 2013 001 2013 - Edisi Mei - Ogos
  Editor's Note:
  Alhamdulillah, setinggi-tingi kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu Wata’ala kerana dengan limpah kurnia dan izin-Nya jua dapatlah kita bersua dalam Buletin MAJUTAN Edisi Mei-Ogos tahun 2013. Di kesempatan ini, saya merakamkan setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada kumpulan sidang redaksi dan penyumbang artikel yang sama-sama terlibat di dalam proses penghasilan buletin ini. Buletin MAJUTAN Edisi Mei hingga Ogos tahun 2013 merupakan terbitan Ke-2 pada tahun ini. Sejajar dengan itu, Buletin MAJUTAN Edisi Mei hingga Ogos kembali lagi dengan penyampaian berita dan peristiwa yang penuh berinformasi. Program- program yang dirancang telah berjaya diadakan dengan lancar hasil kerjasama semua warga kerja JPSM dan ianya telah dimuatkan dalam MAJUTAN ini. Sesunguhnya dengan adanya penerbitan sebegini dapat memberi ruang kepada semua warga lebih proaktif dalam menyumbang artikel terkini untuk dikongsi bersama semua warga JPSM. Harapan saya semoga ianya dapat memberi suntikan semangat baharu kepada semua warga JPSM supaya lebih cemerlang, gemilang di masa akan datang.
  Buletin Majutan SeptemberDisember 2013 001 2013 - Edisi September - Disember
  Editor's Note:
  Masa begitu pantas berlalu dan selamat bertemu kembali dalam keluaran Buletin MAJUTAN Edisi Ke-3. Alhamdulillah saya mengambil kesempatan ini untuk memanjatkan kesyukuran terhadap ilahi di atas kejayaan dan kesungguhan sidang redaksi yang telah berjaya menerbitkan Buletin MAJUTAN Edisi September-Disember 2013 yang merupakan edisi terakhir dan sebagai edisi penutup tirai tahun 2013. Keluaran Buletin MAJUTAN kali ini memaparkan aktiviti-aktiviti utama yang telah dirancang dan dilaksanakn oleh Jabatan di peringkat Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (IPJPSM) dan Jabatan Perhutanan Negeri (JPN). Dengan paparan berita dan artikel yang berinformasi ini diharap ia dapat memberi maklumat kepada semua warga Jabatan terutama mengenai aktiviti-aktiviti perhutanan di Semenanjung Malaysia. Kerjasama dan sokongan padu sepenuhnya oleh warga Jabatan adalah ditagih bagi melayari “Bahtera Hijau” ke arah kejayaan dan kewibawaan Jabatan ini bersama kepimpinan dan komitmen jitu oleh nakhoda yang mengetuai “Bahtera Hijau” ini. Akhir kata, pihak sidang redaksi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah menyumbangkan artikel bermanfaat ini dan diharap agar warga Jabatan akan terus menyokong dengan memberi sumbangan artikel dan informasi untuk Buletin MAJUTAN edisi akan datang bagi meningkatkan mutu buletin ini. Akhir kata, selamat membaca dan Sayangi Hutan!
 • 2007

  majutan1 2007 - Bil 1
  Editor's Note:
  Sepanjang tahun 2007, pelbagai program dan aktiviti telah dijalankan di ibu pejabat Perhutanan dan Institut Penyelidikan Perhutanan Negeri Agensi untuk membuat Terbaik dalam Pengurusan Hutan Tropika Lestari. Antara aktiviti-aktiviti ini adalah untuk menerbitkan Buletin Majutan.
 • 2006

  majutan2006 2006 - Bil 2
  Majlis Sambutan Hari Kualiti 2006 Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia telah diadakan pada 14 November 2006 bertempat di Auditorium FRIM, Kepong. Majlis ini telah disempurnakan oleh YBhg. Dato' Suboh bin Mohd Yassin, Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar.

Contact Us

Forestry Department of Peninsular Malaysia Headquarters,
Jalan Sultan Salahuddin,
50660 Kuala Lumpur
Phone. No: 603-26164488
Fax: 603-26925657
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visitor Counter

Today 513

Yesterday 1382

Week 3156

Month 21984

All 573301

Polls

Your opinion about the new Web site JPSM

Very Good - 43.5%
Good - 43.5%

Total votes: 23
The voting for this poll has ended on: September 17, 2017
.