Warna: Color Color Color Color Color Bahasa: Bahasa Lain Saiz Teks : Ikuti kami:
RSS Facebook Flickr Foursquare Web Mobile icon-twr

Kesalahan Hutan

Poster Kesalahan Hutan

Lihat saiz sepenuhnya.

Mengikut Akta Perhutanan Negara 1984 ( Pindaan 1993)

 • Denda maksima RM 500,000 dan dipenjarakan tidak kurang dari 1 tahun dan
  tidak melebihi 20 tahun.
  Seksyen 15 – Mengambil Hasil Hutan daripada Hutan Simpanan Kekal atau Tanah Kerajaan tanpa lesen yang sah
  Seksyen 40 – Memindahkan Hasil Hutan tanpa Pas Memindah daripada Tanah Berimilik, TOL, Lombong dan Tanah Rizab.
  Seksyen 86 – Memalsukan atau merosakkan, atau Memiliki alat bagi tujuan pemalsuan, tanda pada pokok dan balak dan mengubah sempadan
 • Denda maksima RM 50,000 dan/atau dipenjarakan maksima 5 tahun
  (Termasuk kesalahan seperti pekerjaan yang menyalahi undang-undang atau menjalankan aktiviti di dalam Hutan Simpanan Kekal; Memindahkan hasil hutan tidak pada tempat dan waktu yang ditetapkan; Mengambil atau mengutip sebarang hasil hutan termasuk rotan, buah-buahan, tumbuhan herba, mineral; dan membuang atau melupuskan sebarang bahan buangan; Larangan membakar dan menghalang pegawai dari menjalankan tugas atau enggan memberi kerjasama).

  Seperti dalam Seksyen 32, 66, 67, 68, 69, 81(1)(b), 81(1)(c), 82(1), 84, 85, 87, 92, 96, 97, 98 & 100
 • Denda maksima RM 10,000 dan/atau dipenjarakan maksima 3 tahun
  Kesalahan termasuk memasuki Hutan Simpanan Kekal; penggunaan jalan hutan, melepaskan ternakan; membenarkan ternakan meragut. Mencari, mengambil atau memindah apa-apa hasil hutan atau mineral; membersih atau membajak tanah dengan tujuan pertanian atau maksud lain; Menggunakan bahan beracun atau bahan letupan bagi maksud menangkap ikan atau memasang jerat atau menjebak)

  Seperti dalam Seksyen 47, 50(4), 81(1)(a), 81(1)(d), 81(1)(e), 81(1)(f) & 83

Untuk keterangan lanjut mengenai kesalahan hutan mengikut seksyen, sila klik di sini.

Akta-akta yang ada hubungan secara langsung atau tidak langsung dengan Akta Perhutanan Negara 1984.

 • Perlembagaan Persekutuan.
 • Kanun Tanah Negara (Akta 56 tahun 1965)
 • Kanun Tatacara Jenayah (Semakan 1999)(Akta 593)
 • Kanun Keseksaan (Semakan 1997)(Akta 574)
 • Akta Keterangan 1950 (Akta 56)
 • Akta Perdagangan Spesis Terancam Antarabangsa Tahun 2008 (Akta 686)
 • Akta Pembangunan Mineral 1994(Akta 525)
 • Akta Perlindungan Hidupan Liar 2010 (Akta 716)
 • Akta Perikanan 1985 (Akta 317)
 • Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 (Akta 127)
  Lihat saiz sepenuhnya. Mengikut Akta Perhutanan Negara 1984 ( Pindaan 1993) Denda maksima RM 500,000 dan dipenjarakan tidak kurang dari 1 tahun dantidak melebihi 20 tahun.Seksyen 15 – Mengambil Hasil Hutan daripada Hutan Simpanan Kekal atau Tanah Kerajaan tanpa lesen yang sah Seksyen 40 – Memindahkan Hasil Hutan tanpa Pas Memindah daripada Tanah Berimilik, TOL, Lombong dan Tanah Rizab.Seksyen 86 – Memalsukan atau merosakkan, atau Memiliki alat bagi tujuan pemalsuan, tanda pada pokok dan balak dan mengubah sempadan Denda maksima RM 50,000 dan/atau dipenjarakan maksima 5 tahun (Termasuk kesalahan seperti pekerjaan yang menyalahi undang-undang atau menjalankan aktiviti di dalam Hutan Simpanan Kekal; Memindahkan hasil hutan tidak pada tempat dan waktu yang ditetapkan; Mengambil atau mengutip sebarang hasil hutan termasuk rotan, buah-buahan, tumbuhan herba, mineral; dan membuang atau melupuskan sebarang bahan buangan; Larangan membakar dan menghalang pegawai dari menjalankan tugas atau enggan memberi kerjasama).Seperti dalam Seksyen 32, 66, 67, 68, 69, 81(1)(b), 81(1)(c), 82(1), 84, 85, 87, 92, 96, 97, 98 & 100 Denda maksima RM 10,000 dan/atau dipenjarakan maksima 3 tahun Kesalahan termasuk memasuki Hutan Simpanan Kekal; penggunaan jalan hutan, melepaskan ternakan; membenarkan ternakan meragut. Mencari, mengambil atau memindah apa-apa hasil hutan atau mineral; membersih atau membajak tanah dengan tujuan pertanian atau maksud lain; Menggunakan bahan beracun atau bahan letupan bagi maksud menangkap ikan atau memasang jerat atau menjebak)Seperti dalam Seksyen 47, 50(4), 81(1)(a), 81(1)(d), 81(1)(e), 81(1)(f) & 83 Untuk keterangan lanjut mengenai kesalahan hutan mengikut seksyen, sila klik di sini. Akta-akta yang ada hubungan secara langsung atau tidak langsung dengan Akta Perhutanan Negara 1984. Perlembagaan Persekutuan. Kanun Tanah Negara (Akta 56 tahun 1965) Kanun Tatacara Jenayah (Semakan 1999)(Akta 593) Kanun Keseksaan (Semakan 1997)(Akta 574) Akta Keterangan 1950 (Akta 56) Akta Perdagangan Spesis Terancam Antarabangsa Tahun 2008 (Akta 686) Akta Pembangunan Mineral 1994(Akta 525) Akta Perlindungan Hidupan Liar 2010 (Akta 716) Akta Perikanan 1985 (Akta 317) Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 (Akta 127)
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter

Kementerian Sumber Asli dan Alam SekitarInstitut Penyelidikan Perhutanan MalaysiaJabatan Alam SekitarInstitut Tanah dan Ukur MalaysiaJabatan Taman Laut MalaysiaJabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Semenanjung Malaysia (PERHILITAN)Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan GalianJabatan Ukur dan Pemetaan MalaysiaJabatan MIneral dan Geosains MalaysiaInstitut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan MalaysiaJabatan Pengairan dan SaliranJabatan Biokeselamatan
BakauPortal Kerajaan Malaysia  Institut Integriti MalaysiaInstitut Rimbawan MalaysiaMultimedia Super Corridor (MSC)Kementerian Pelancongan MalaysiaSuruhanjaya Pilihanaraya MalaysiaMAMPUJabatan Perkhidmatan AwamMalaysian ForesterKementerian Kewangan Malaysia
MyCoIDmyIDmyGOVMobileMyIdeas1MOCC  aseanwood